Wyniki konkursu „Moje muzyczne zdjęcie profilowe”

Jury w składzie Karolina Czaińska-Kuroń, Barbara Gąsowska, Szymon Chybalski uwzględniając kryteria regulaminu konkursu (estetyka wykonania, oryginalność pomysłu i sposób prezentacji specjalności uczestnika)  podjęło decyzję o przyznaniu trzech miejsc, trzech miejsc ex aequo oraz czterech wyróżnień. 

Laureatami konkursu „Moje muzyczne zdjęcie profilowe” zostali następujący uczniowie PSM I stopnia w Opocznie:

Jury przyznało również cztery wyróżnienia:

Więcej„Wyniki konkursu „Moje muzyczne zdjęcie profilowe””

Rekrutacja

Podziękowanie

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie serdecznie dziękuję Burmistrzowi Opoczna, Panu Dariuszowi Kosno oraz Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Panu Zdzisławowi Miękusowi za wyrażenie zgody na korzystanie z sal i pomieszczeń MDK w Opocznie podczas trwającego od czerwca do grudnia 2020 remontu budynku szkoły. Dzięki temu, pracownicy, rodzice, a przede wszystkim nasi uczniowie mieli możliwość normalnej pracy i nauki. W minionym roku udało nam się – w charakterze partnera -zrealizować wspólny z Muzeum Regionalnym w Opocznie, MDK i Gminą Opoczno projekt „Zagraj mi muzykancie”.  Szkoła – jako znacząca instytucja kultury – nadal otwarta jest na współpracę z Gminą Opoczno, Miejskim Domem Kultury w Opocznie oraz pozostałymi instytucjami promującymi kulturę  w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku:

Małgorzata Zacharska

Dyrektor Szkoły