Nowy kontakt ze szkołą

W związku w remontem budynku i zmianą siedziby skretariatu szkoły kontakt ze szkołą odbywać się bedzie wyłącznie drogą mailową. Sekretariat szkoły funkcjonuje w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w sali nr 39.

Informacja na temat zakończenia roku szkolnego

W związku z zagrożeniem epidemicznym uroczystość zakończenia roku szkolnego nie odbędzie się. Absolwenci mogą odebrać świadectwa 26 czerwca 2020 w godz. 16.00-18.00 w sekretariacie szkoły. W tym samym terminie należy zwrócić pożyczone instrumenty oraz nuty do szkolnej biblioteki. Pozostali uczniowie odbiorą świadectwa w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zmiana terminu badania przydatności

Z powodu zagrożenia epidemicznego zaplanowane na 18 czerwca 2020 r. badanie przydatności
kandydatów do klasy pierwszej jest odwołane i przeniesione na inny termin. O nowym terminie
kandydaci zostaną powiadomieni.