Życzenia

Dzisiejsze lekcje kształcenia słuchu

Dzisiejsze lekcje kształcenia słuchu ze mną odbywają się na MS Teams zgodnie z planem zajęć.

Szymon Chybalski

Microsoft Teams

Został już uruchomiony Microsoft Teams. Wszyscy uczniowie, którzy wysłali e-mail na adres ks@psmopoczno.pl dostali wiadomość od firmy Microsoft z danymi do zalogowania. Od tej pory cała nasza praca będzie się odbywała właśnie tam. Rozumiem, że dla niektórych może to być nowość, ale proszę się nie stresować i w razie problemów pisać na mój adres szymon@psmopoczno.pl.

Dodatkowo proszę o odpowiedź na jedno pytanie dotyczące dostępu do internetu. Ta „jednopytaniowa”, anonimowa ankieta znajduje się pod poniższym linkiem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI68Fvv3so5aL89O3gD_RsJloKr-9DRRDb_H1gjKROowiMFw/viewform

Szymon Chybalski

Zdalne nauczanie kształcenia słuchu w klasach 4-6 cyklu sześcioletniego oraz 1-4 cyklu czteroletniego.

Oczkujemy na uruchomienie w naszej szkole platformy Microsoft Teams, którą większość z Was zna ze szkół ogólnokształcących. Do chwili weryfikacji szkoły przez firmę Microsoft (postaram się przyspieszyć to jak się da) będziemy kontaktować się przez e-mail. Proszę wszystkich moich uczniów o przesłanie mi wiadomości na adres ks@psmopoczno.pl z nazwą klasy w temacie wiadomości, na przykład „1c4”, „5c6” itd. Oczywiście wiadomość nie może być anonimowa.

Szymon Chybalski

Zasady funkcjonowania szkoły

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1870) wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych polegające na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r.

Małgorzata Zacharska
Dyrektor Szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły

Informacja dla nauczycieli

Tematyka planowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 w ramach WDN.

  1. Statut szkoły – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią.
  2. Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym – wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniania w nauczaniu zdalnym.

Zdalne zajęcia kształcenia słuchu w dniu 16 października

Ponieważ przebywam na kwarantannie, zajęcia ze mną w piatek odbędą się zdalnie, na Google Classroom. Kod zajęć umieszczę tutaj przed planowym rozpoczęciem zajęć, na stronie internetowej szkoły. Ponieważ znaczna część uczniów ma obok teorii zajęcia z instrumentu, nie mogą uczestniczyć w zajęciach przez kamerę (bo nie ma ich wtedy w domu), nie będzie to więc spotkanie na żywo, tylko każdy będzie robił zadania w swoim czasie, a ja je będę na bieżąco sprawdzał i odsyłał z komentarzem przez całe piątkowe popołudnie. Jeśli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości czy pytania, będzie mógł połączyć się ze mną przez kamerę.

Szymon Chybalski

Dzień Edukacji Narodowej

14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowczych.