Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020

Wakacje

27 czerwca – 31 sierpnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć (podstawa prawna – Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych; ze względu na specyfikę nauczania szkoła nie zapewnia w tych dniach uczniom opieki)

2 listopada 2019

2 maja 2020