Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2022/2023

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.
 3. Ferie zimowe:
 • 16 – 29 stycznia 2023 r.
  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.
  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
  województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
 • 13 – 26 lutego 2023 r.
  województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
 1. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.
 2. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 3. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 4. Egzamin ósmoklasisty – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. Egzamin maturalny – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 6. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury – w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.
 7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: 21 czerwca 2023 r.
 8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
 9. Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.