Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2199 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2021 z dnia 31 sierpnia 2021, następujące dni ustala się dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


15 październik 2021
2 listopad 2021
12 listopad 2021
7 styczeń 2022
2 maj 2022
17 czerwiec 2022

Małgorzata Zacharska
Dyrektor szkoły