Dzień Edukacji Narodowej

14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowczych.