Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.