Gabriel Dębowski gra „Tango złotych liści” Mirosława Drożdżowskiego