Informacja dla nauczycieli

Tematyka planowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 w ramach WDN.

  1. Statut szkoły – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią.
  2. Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym – wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniania w nauczaniu zdalnym.