Komunikat w sprawie wyznaczenia przedstawicieli PSM I st. w Opocznie do wybru instytucji finansowej zarządzającej środkami zgromadzonymi w ramach pracowniczego planu kapitałowego.