Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 od dnia 20 grudnia 2021 do dnia 9 stycznia 2022 ogranicza się funkcjonowanie szkół. Nauka odbywa się zatem w trybie
zdalnym.

Małgorzata Zacharska
Dyrektor Szkoły