Koncert Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej

W związku z zaplanowanym na 29 września 2022 Koncertem Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej, wszyscy uczniowie, którzy mają w planie kształcenie słuchu i podstawy rytmiki udają się na godz. 17.00 do Miejskiego Domu Kultury. Obowiązkowa obecność dotyczy grup: VI C 6, II C 4, III C 4, IV C 4 oraz grup: I C 6, II C 6, III C 6. Po zakończeniu koncertu (ok. godz. 18.15) wyżej wymienieni uczniowie są odbierani przez rodziców bezpośrednio z sali widowiskowej MDK. Koncert odbywa się w ramach zajęć w/w grup.