Nauczanie zdalne – klasy 1-3 cyklu sześcioletniego

Pani Julita Małek prosi wszystkich uczniów o przesłanie e-maila powiązanego z kontem Google, czyli na Gmail, z imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia w treści na adres: rytmika.opoczno@gmail.com. Konto Google będzie potrzebne do zalogowania się na platformie Google Classroom.