Nowa instrukcja Google Classroom

Napisałem nową, dokładniejszą wersję instrukcji obsługi Google Classroom. Bardzo proszę o zapoznanie się z nią uczniów, którzy mają problemy z tym systemem.

Szymon Chybalski