Nowy kontakt ze szkołą

W związku w remontem budynku i zmianą siedziby skretariatu szkoły kontakt ze szkołą odbywać się bedzie wyłącznie drogą mailową. Sekretariat szkoły funkcjonuje w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w sali nr 39.