Podsumowanie projektu “Zagraj mi muzykancie”

Zajęcia audycji muzycznych w dniu 5 października 2020 odbędą się w jednym dla wszystkich klas terminie w godz. 17.00-19.00 na sali widowiskowej MDK w Opocznie. Wiąże się to z podsumowaniem projektu “Zagraj mi muzykancie”.

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego.

          Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie o godz. 18.00-18.30. Po uroczystości uczniowie ustalą tymczasowe plany zajęć indywidualnych. Uprzejmie proszę o zaopatrzenie się w maski i środki ochrony osobistej.

Małgorzata Zacharska
Dyrektor Szkoły

ZAGRAJ MI MUZYKANCIE – OPOCZYŃSKIE GRANIE

Muzeum Regionalne w Opocznie otrzymało dotację w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „ZAGRAJ MI MUZYKANCIE- OPOCZYŃSKIE GRANIE”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

Partnerami w realizacji zadania są:
– Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Opocznie,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie,
– Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi,
– Miejski Dom Kultury w Opocznie,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie,
– Gmina Opoczno.

Zadanie składa się z następujących elementów:

DZIAŁANIE I – WARSZTATY ETNOMUZYKI
Nauka gry na instrumentach ludowych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat zamieszkałych lub uczącej się w naszym powiecie. Udział bezpłatny.

DZIAŁANIE II – Wydanie płyty „Zagraj mi muzykancie 3 – Julian Jarząb”
Wydanie trzeciej już płyty z serii „Zagraj mi muzykancie”. Około 50 minut muzyki ludowej regionu opoczyńskiego granej przez ostatniego żyjącego harmonistę Juliana Jarząba wraz z zespołem Opocznianka.

DZIAŁANIE III – Konferencja pod nazwą ETNOMUZYKA
Konferencja poświęcona tematowi etnomuzyki. W trakcie uroczystości rozdawana będzie płyta
z podpisem Juliana Jarząba.

Więcej„ZAGRAJ MI MUZYKANCIE – OPOCZYŃSKIE GRANIE”

Nowy kontakt ze szkołą

W związku w remontem budynku i zmianą siedziby skretariatu szkoły kontakt ze szkołą odbywać się bedzie wyłącznie drogą mailową. Sekretariat szkoły funkcjonuje w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w sali nr 39.

Informacja na temat zakończenia roku szkolnego

W związku z zagrożeniem epidemicznym uroczystość zakończenia roku szkolnego nie odbędzie się. Absolwenci mogą odebrać świadectwa 26 czerwca 2020 w godz. 16.00-18.00 w sekretariacie szkoły. W tym samym terminie należy zwrócić pożyczone instrumenty oraz nuty do szkolnej biblioteki. Pozostali uczniowie odbiorą świadectwa w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zmiana terminu badania przydatności

Z powodu zagrożenia epidemicznego zaplanowane na 18 czerwca 2020 r. badanie przydatności
kandydatów do klasy pierwszej jest odwołane i przeniesione na inny termin. O nowym terminie
kandydaci zostaną powiadomieni.