O nas

Organem prowadzącym Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Opocznie jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

Nauczamy gry na następujących instrumentach:

 • fortepian,
 • skrzypce,
 • altówka,
 • akordeon,
 • gitara,
 • flet,
 • klarnet.

Oprócz instrumentu głównego, nasi uczniowie mają obowiązek uczęszczać na następujące przedmioty:

 • Rytmika, kształcenie słuchu – kl. I – III cyklu sześcioletniego
 • Kształcenie słuchu – kl. IV – VI cyklu sześcioletniego i I – IV cyklu czteroletniego
 • Audycje muzyczne – kl. IV – VI cyklu sześcioletniego i II – IV cyklu czteroletniego
 • Chór – kl. III – VI cyklu sześcioletniego i II – IV cyklu czteroletniego
 • Zespoły instrumentalne: (uczęszczanie na zespół zamiast chóru zależne od organizacji w danym roku szkolnym).

Szkoła:

 • Rozpoznaje uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży z terenu Opoczna i okolic i stwarza możliwość rozwoju tych uzdolnień.
 • Wprowadza w nieznany świat sztuki i powoduje zainteresowanie się przez dzieci i rodziców tzw. wysoką kulturą.
 • Daje możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenie miasta i regionu.
 • Uczy wrażliwości na piękno.
 • Uczy samodyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania w zespole.
 • Stwarza jedyną możliwość wyrównania szans w zdobywaniu muzycznego wykształcenia.