Wstępna koncepcja organizacji kształcenia z wykorzystaniem form kształcenia na odległość w PSM I st. w Opocznie