Wycieczka do „Mazowsza”

18.01.2022r odbyła się wycieczka uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia do siedziby Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.  Odwiedziliśmy Pałac Karolin, w którym obejrzeliśmy ciekawą wystawę poświęconą polskiemu folklorowi. Zorganizowano nam warsztaty taneczne z artystami „Mazowsza”, a także warsztaty rękodzieła, na których samodzielnie wykonywaliśmy motanki. Zwiedziliśmy salę widowiskową Zespołu oraz zaplecze – bogate garderoby i sale prób tancerzy. 
Opiekunami wycieczki byli: p. Barbara Gąsowska – nauczyciel skrzypiec oraz p. Kazimierz Musiał – rodzic.