Przegląd Zespołów Rytmicznych Szkół Artystycznych Regionu Łódzkiego

Przegląd Zespołów Rytmicznych Szkół Artystycznych Regionu Łódzkiego, Łódź, 9 grudnia 2019
przygotowanie: Julita Małek