Wyjazd na operę „Carmen”

6 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli operę „Carmen” G. Bizeta w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.