Wyniki konkursu „Moje muzyczne zdjęcie profilowe”

Jury w składzie Karolina Czaińska-Kuroń, Barbara Gąsowska, Szymon Chybalski uwzględniając kryteria regulaminu konkursu (estetyka wykonania, oryginalność pomysłu i sposób prezentacji specjalności uczestnika)  podjęło decyzję o przyznaniu trzech miejsc, trzech miejsc ex aequo oraz czterech wyróżnień. 

Laureatami konkursu „Moje muzyczne zdjęcie profilowe” zostali następujący uczniowie PSM I stopnia w Opocznie:

Jury przyznało również cztery wyróżnienia:

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu „Moje muzyczne zdjęcie profilowe”!

Koordynator projektu
Barbara Gąsowska