ZAGRAJ MI MUZYKANCIE – OPOCZYŃSKIE GRANIE

Muzeum Regionalne w Opocznie otrzymało dotację w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „ZAGRAJ MI MUZYKANCIE- OPOCZYŃSKIE GRANIE”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

Partnerami w realizacji zadania są:
– Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Opocznie,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie,
– Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi,
– Miejski Dom Kultury w Opocznie,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie,
– Gmina Opoczno.

Zadanie składa się z następujących elementów:

DZIAŁANIE I – WARSZTATY ETNOMUZYKI
Nauka gry na instrumentach ludowych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat zamieszkałych lub uczącej się w naszym powiecie. Udział bezpłatny.

DZIAŁANIE II – Wydanie płyty „Zagraj mi muzykancie 3 – Julian Jarząb”
Wydanie trzeciej już płyty z serii „Zagraj mi muzykancie”. Około 50 minut muzyki ludowej regionu opoczyńskiego granej przez ostatniego żyjącego harmonistę Juliana Jarząba wraz z zespołem Opocznianka.

DZIAŁANIE III – Konferencja pod nazwą ETNOMUZYKA
Konferencja poświęcona tematowi etnomuzyki. W trakcie uroczystości rozdawana będzie płyta
z podpisem Juliana Jarząba.

Program spotkania:

1. Prelekcje na temat:
– „Muzykanci ludowi regionu opoczyńskiego oraz ich repertuar”,
– „Wpływ procesów cywilizacyjnych na muzykę lokalną i regionalną”,
– „Przenikanie muzyki tradycyjnej do grup folkowych”,
– „Muzykanci ludowi jako inspiracja dla zespołów folkowych”.

2. Występy:
– Juliana Jarząba,
– zespołu Opocznianka,
– uczestników warsztatów.

3. Prezentacja wydanej płyty.