Zasady funkcjonowania szkoły

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1870) wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych polegające na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r.

Małgorzata Zacharska
Dyrektor Szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły