Zebranie rodziców

Zebranie ogółu rodziców odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. o godzinie 17:00.

Małgorzata Zacharska
Dyrektor szkoły