Zmiana terminu badania przydatności

Z powodu zagrożenia epidemicznego zaplanowane na 18 czerwca 2020 r. badanie przydatności
kandydatów do klasy pierwszej jest odwołane i przeniesione na inny termin. O nowym terminie
kandydaci zostaną powiadomieni.